Diensten

Consultancy

Via een eenvoudige strippenkaart constructie kunnen uren worden ingekocht en bij een grotere strippenkaart is er voordeel te behalen.

Bedrijven die direct bijdragen aan het verbeteren van het milieu, krijgen bij mij voorrang en investeer ik graag in door een 5% lager uurtarief aan te bieden.

Daarnaast geldt voor elk gewerkt uur dat ik een bijdrage lever aan goede doelen, zie daarvoor meer over op My mission to nature

Security Health check

Standaard is Office 365 niet veilig, met het risico op imagoschade en financiële schade. Office 365 is een aantrekkelijk doelwit voor Cybercriminelen en de dreigingen nemen toe zoals te merken in de kranten en het nieuws.

Na deze Healthcheck kent u de veiligheidsrisico’s van uw Office 365 omgeving en weet u welke acties u moet nemen om deze te minimaliseren. Daarbij wordt u geholpen in het prioriteren van de vervolgacties. lees hier verder

De resultaten van de Healthcheck worden gepresenteerd

lees hier verder